Kies Positief 2.0 – de missing link van AI

AI-technologie verbetert de bedrijfsprestaties en productiviteit door processen of taken te automatiseren die voorheen menselijke inzet vereisten. Bovendien maakt AI het mogelijk om data te interpreteren op een schaal die geen mens ooit zou aankunnen. Die mogelijkheid kan een bedrijf aanzienlijke voordelen opleveren.

Toch zijn er valkuilen die een succesvolle implementatie in de weg kunnen staan. AI roept immers weerzin op omdat het kan voelen alsof de mens vervangen wordt. Het kweken van een positieve teamspirit waarin het AI-ecosysteem volledige steun krijgt is daarom bijzonder zinvol. Deze lezing roept op om AI open minded en met vertrouwen tegemoet te treden en om het veranderingstraject samen te durven aangaan.

Positief kiezen op vlak van je gedachten, je woorden en je levenshouding is cruciaal voor het succes. Centraal in deze keynote staat de mens in een steeds veranderende omgeving: hoe kunnen we hier blijvend positief mee omgaan? De keynote bevat veel tips and tricks zodat jij het ook kan!

Kies Positief 2.0 – de missing link van AI